Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
SteenThomsen1200
Jørn Albertus

CBS-professor tier om interessekonflikter i sin forskning

Store erhvervsdrivende fonde gav CBS-professor 8,4 mio. kr. til at forske i fondes samfundsmæssige værdi. Men i videnskabelige artikler har professoren i strid med reglerne undladt at fortælle om den potentielle interessekonflikt. CBS iværksætter nu undersøgelse.

CBS-professor Steen Thomsen blev af eksperter kaldt utroværdig, da han i en kronik forsvarede Danske Bank i den verserende hvidvaskningssag, men samtidig ikke fortalte, at hans forskningscenter modtager støtte fra Danske Bank.

Nu kritiseres Steen Thomsen for i en række tilfælde at have undladt at oplyse om potentielle interessekonflikter i sin egen forskning.

Steen Thomsen, der er professor og akademisk leder ved Center for Corporate Governance ved Copenhagen Business School, modtog i 2011 8,4 mio. kr. fra ni erhvervsdrivende fonde, herunder Novo Nordisk Fonden og Lundbeckfonden.

Men CBS-forskeren, der fik pengene til at forske i erhvervsdrivende fondes økonomiske og samfundsmæssige betydning, har i flere videnskabelige artikler undladt at oplyse om såvel finansieringskilderne eller at disse potentielt kunne kompromittere eller påvirke hans professionelle vurdering.

Og dermed overholder han hverken danske eller europæiske retningslinjer for ansvarlig forskningspraksis, siger ekspert.

Forskningsresultaterne, der generelt forholder sig positivt til fondene, er offentliggjort i prestigefulde tidsskrifter som "Corporate Governance: An International Review" og "Oxford Review of Economic Policy".

Af disse tidsskrifters redaktionelle retningslinjer fremgår det udtrykkeligt, at forfattere i artiklerne skal gøre opmærksom på interessekonflikter.

Heine Andersen, professor emeritus ved Københavns Universitet, kalder Steen Thomsens udeladelser alvorlige.

”Det er alvorligt, fordi det forhold, at fondene selv har finansieret forskningen, kan have betydning for vurderingen af resultaternes troværdighed. Og i sidste ende om der er tale om uafhængig forskning. Hvis de her artikler munder ud i positive resultater for fondene, er der selvfølgelig grund til at være ekstra grundig og kritisk i læsningen af resultaterne. Men den advarselslampe blinker jo ikke, når interessekonflikten ikke er oplyst”, siger han.

Det er mindre end to måneder siden, at Steen Thomsen blev kritiseret for at undlade at varedeklarere sit forskningscenters forbindelser til Danske Bank, da han i Børsen kritiserede mediernes dækning af hvidvaskningsskandalen.

Center for Corporate Business modtager forskningsstøtte fra Danske Bank, og sagen har i Akademisk Råd på CBS efterfølgende ført til forslag om en revision af retningslinjerne for CBS-forskeres deltagelse i den offentlige debat.

LÆS OGSÅ MAGISTERBLADETS DÆKNING AF STEEN THOMSENS FORSVAR AF DANSKE BANK:
CBS.professor kritiseres for Danske Bank-forsvar
CBS vil stramme op efter hård kritik af Danske Bank-forsvar
CBS-professor vil være mere forsigtig med, hvordan han udtaler sig efter Danske Bank-sag
CBS får kritik: Danske Bank-formand underviser i god ledelse
CBS-professor kritiserede Danske Bank-forsvar skal diskuteres i Akademisk Råd


Forelagt fem tilfælde, hvor han ikke har oplyst om finansieringskilder og interessekonflikter i forbindelse med forskningsprojektet om erhvervsdrivende fonde, medgiver Steen Thomsen i et skriftligt svar til Magisterbladet, at der er sket fejl i to afrapporteringer. Det drejer sig om artiklerne i tidskrifterne ”Corporate Governance: An International Review” og ”Oxford Review of Economic Policy”.

”Det var en fejl. Vi var i forbindelse med reviewprocessen nødt til at tage den normale fodnote med henvisning til projektet og hjemmesiden ud for at anonymisere manuskriptet, og vi har simpelthen glemt at sætte den ind igen”, skriver Steen Thomsen, som samtidig anfører, at artiklerne er lagt på fondsprojektets hjemmeside.

”Vi er i forbindelse med projektet sikret fuld forskningsfrihed og har ingen finansielle interessekonflikter, men jeg anerkender som sagt, at det var en fejl ikke at nævne finansieringskilden i ’acknowledgments’, hvilket ville have været helt uproblematisk”.

Et tredje eksempel, en artikel i det ligeledes ansete tidsskrift Management and Organization Review ved Cambridge University Press, er ifølge Steen Thomsen ikke en del af forskningsprojektet om de erhvervsdrivende fonde.

”Den artikel indgår ikke i fondsprojektet og er heller ikke på hjemmesiden”, skriver Steen Thomsen.

Men en screening via PlagScan viser, at store dele af artiklen er ordret identisk med en anden artikel, Industrial Foundations and The Nordic Model, der er uploadet til fondsprojektets hjemmeside. Artiklen i Management and Organizational Review indeholder imidlertid ingen referencer til artiklen på fondsprojektets hjemmeside.

Magisterbladet har spurgt Steen Thomsen om ligheden mellem de to artikler, men har ikke modtaget noget svar.

Ekspert: Underligt med så mange fejl
Ved siden af de førnævnte fem eksempler har Magisterbladet forelagt Steen Thomsen yderligere to af hans videnskabelige produkter i relation til forskningsprojektet om erhvervsdrivende fonde, hvor der ikke er angivet finansieringskilder eller potentielle interessekonflikter, herunder en artikel i en bog fra Oxford University Press fra 2018.

I det andet eksempel, et såkaldt paper skrevet med juraprofessor Henry Hansmann fra Yale Law School, skriver Steen Thomsen, at fondsprojektet er finansieret af Center for Corporate Governance og altså ikke af de ni fonde.

Steen Thomsen har ikke besvaret denne del af Magisterbladets henvendelse.

Heine Andersen finder det bemærkelsesværdigt, at en erfaren professor som Steen Thomsen i flere tilfælde har undladt at oplyse om den potentielle interessekonflikt.

”Én ting er selvfølgelig en forglemmelse, men hvis det drejer sig om mange tilfælde, så rejser det jo en mistanke om en bevidst forsømmelse, og så bør det være noget, som praksisudvalget på CBS iværksætter en undersøgelse af. Uvidenhed om reglerne kan jo næppe være forklaringen”, siger Heine Andersen.

Magisterbladet har bedt forskningsdekan ved CBS, Søren Hvidkjær, om at forholde sig til de manglende oplysninger om finansieringskilder i Steen Thomsens forskning. Han henviser til Steen Thomsens nærmeste personalechef, institutleder Carsten Rode, som i en mail skriver, at ”sådanne fejl naturligvis ikke bør ske”.

”Jeg har talt med Steen Thomsen. Han erkender, at finansieringen ikke er blevet omtalt i fodnoter i de pågældende artikler. Det er en fejl. Derfor vil Steen og jeg gennemgå publiceringen hidtil og tale om, hvorledes centeret fremadrettet kan leve op til vores mål om transparens. Vi vil også rette henvendelse til de pågældende tidsskrifter med henblik på opdatering”, skriver Carsten Rohde.

Ifølge formand for praksisudvalget på CBS, jura-professor Søren Friis Hansen, kan spørgsmålet om Steen Thomsens mulige brud på god videnskabelig praksis rejses som en sag ved udvalget, men ikke af udvalget selv. Og da sager ved praksisudvalget kan få ansættelsesretslige og akademiske konsekvenser, ønsker Søren Friis Hansen ikke at forholde sig til de konkrete eksempler fra Steen Thomsens forskning, som Magisterbladet har fremlagt.

”Ingen af praksisudvalgets medlemmer kan udtale sig konkret om spørgsmål, der angår Steen Thomsens forskning”, skriver han i en kommentar til Magisterbladet.

I disse videnskabelige publikationer har Steen Thomsen ikke redegjort for de erhvervsdrivende fondes rolle som finansieringskilde til hans egen forskning:

Steen Thomsen / Foundation Ownership and Firm Performance : A Review of the International Evidence.
In: Corporate Governance in Contention. ed. /Ciaran Driver; Grahame Thompson. Oxford : Oxford University Press 2018, p. 66-85

Steen Thomsen; Thomas Poulsen; Christa Winther Børsting; Johan Moritz Kuhn / Industrial Foundations as Long-Term Owners
Brussel : European Corporate Governance Institute (ECGI) 2018, 60 p. (ECGI Working Paper in Finance, No. 556/2018)

Steen Thomsen; Thomas Poulsen; Christa Børsting; Johan Kuhn / Industrial Foundations as Long‐term Owners
In: Corporate Governance: An International Review, Vol. 26, No. 3, 5.2018, p. 180-196

Hansmann, Henry and Thomsen, Steen, The Governance of Foundation-Owned Firms (July 14, 2017). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3112766

Christa Winther Børsting; Steen Thomsen / Foundation Ownership, Reputation, and Labour
In: Oxford Review of Economic Policy, Vol. 33, No. 2, 2017, p. 317-338

Steen Thomsen / The Nordic Corporate Governance Model
In: Management and Organization Review, Vol. 12, No. 1, 2016, p. 189-204

Steen Thomsen / Nordic Corporate Governance and Industrial Foundations
Frederiksberg : Center for Corporate Governance. Department of International Economics and Management. Copenhagen Business School 2014, 15 p.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Tekniske Universitet

Kemiker med evne for koordinering og effektive processer

Danmarks Tekniske Universitet

ENHEDSLISTEN

Fagpolitisk leder (souschef)

ENHEDSLISTEN

Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Censorer søges til Læreruddannelsen

Professionshøjskolernes Censorsekretariat

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen