Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Ligestilling i bestyrelseslokalerne
Unsplash

Evaluering: Minimum 35 år til ligestilling på ledelsesgangene

Den lov, som skal få flere kvinder ind på ledelsesgangene i danske virksomheder, har kun begrænset virkning, konkluderer Erhvervsstyrelsen i ny evaluering.

35 år. Så lang tid vil det tage, før der er ligestilling i den øverste ledelse i danske virksomheder. Det viser tal i en ny evaluering af den kønsmæssige sammensætning af bestyrelsen i de 1.100 største danske virksomheder, som Erhvervsstyrelsen netop har afleveret til Erhvervsministeriet.

Ifølge evalueringen er andelen af kvinder i virksomheders bestyrelser steget med 0,7 procentpoint om året siden 2012, da loven blev indført. Tidligere var væksten 0,5 procentpoint om året.

Hvis stigningstakten fortsætter med at være 0,7 procentpoint årligt, vil det tage 35 år, før der sidder minimum 40 procent kvinder i bestyrelsen på de største danske virksomheder, hvilket er regeringens målsætning.

Ifølge loven skal de største virksomheder opstille politikker og måltal for, hvordan de får flere kvinder ind i bestyrelsen. Men den lov har kun begrænset virkning, konkluderer Erhvervsstyrelsen i evalueringen af loven, som er lavet på bestilling fra Erhvervsministeriet.

Man skal have sovet i timen
Det samme konkluderede Institut for Menneskerettigheder tilbage i 2016 i en midtvejsevaluering, som blev forelagt for Folketinget. Her fremgik det, at 21 procent af de største virksomheder ikke har opsat måltal, og at 49 procent af virksomhederne ikke har udarbejdet en politik, som loven ellers påkræver.

“Man skal virkelig have sovet i timen, hvis man ikke allerede har opdaget, at loven ikke har den ønskede effekt. Jeg må appellere til, at regeringen nu hanker gevaldigt op i sig selv og sørger for, at virksomhederne overholder loven”, siger erhvervs- og ligestillingsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Horn Langhoff.

Endnu værre i små virksomheder
I 2008 lå andelen af kvinder i bestyrelser på 9,6 procent. I 2017 var andelen vokset til 15,2 procent. Men udviklingen er fra 2016 til 2017 faktisk faldet med 0,1 procentpoint.

Selv om det er tydeligt, at Danmark på ligestillingsområdet klarer sig langt dårligere end de andre nordiske lande, så er vi meget tilbageholdende med at gøre noget ved problemet, forklarer Florence Villeseche. Hun er lektor på Institut for Økonomi og Management på CBS og forsker i køn og diversitet i virksomheders ledelse.

“I vores studier har vi bl.a. også kigget på kønssammensætningen i små og mindre danske virksomheder, som ikke er omfattet af denne lov, og her kan vi se, at det går endnu langsommere med at få kvinder i ledelsen end for de store firmaer”, siger Florence Villeseche.

Antallet af påbud vokser
Erhvervsstyrelsen kan på regeringens vegne uddele påbud og i værste fald bøder til de virksomheder, som ikke efterlever loven. Og antallet af påbud vokser.

Erhvervsministeriet oplyser til Magisterbladet, at der i 2017 blev uddelt 70 påbud til virksomheder for ikke at efterleve loven. I perioden 2013 til 2016 uddelte styrelsen bare fire påbud.

“Man kan have nok så god en lov, men den får jo ikke den ønskede effekt, når den ikke bliver fulgt. Regeringen er blevet ved med at sparke problemet til hjørne. Nu står det sort på hvidt, at det ikke virker”, siger Rasmus Horn Langhoff.

Kvotelov virker til at skabe forandring
Institut for Menneskerettigheder konkluderede i sin midtvejsevaluering, at redskaberne i loven er brugbare, og at den burde kunne give en effekt. Problemet er, at virksomhederne ikke lever op til loven.

Der er endnu ikke uddelt en eneste bøde, siden loven trådte i kraft, men loven bliver ikke effektiv, før myndighederne uddeler bøder, mener Rasmus Horn Langhoff.

Ifølge Florence Villeseche bør en bødestraf for ikke at efterleve loven være stor, hvis den skal virke. Men hun er alligevel ikke sikker på, at straf som middel vil skabe mere ligestilling i virksomhedernes top. Hun mener i stedet, at Danmark bør indføre kvotelov – om ikke andet så midlertidigt.

“Selvom det for mange er kontroversielt, så er det det eneste, som vi ved virker til at skabe forandring, fordi det vil tvinge virksomhederne til at indhente en ny talentmasse”.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) vil dog se tiden an. Han mener stadig, at der er brug for mere tid til at lade reglerne virke. Han afviser dog ikke kommende bødestraffer.

”Erhvervsstyrelsen har i 2017 haft fokus på virksomheder, der ikke efterlever reglerne og har i den forbindelse udstedt 70 påbud. Det vil der blive fulgt op på i år, og ultimativt risikerer virksomhederne at blive politianmeldt og modtage en bøde, hvis de ikke lever op til reglerne”, siger Brian Mikkelsen til Magisterbladet.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?