Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
vikingeskibsmuseetSTOR
Vikingeskibsmuseet i Roskilde

Kulturpakke til 759 mio. kr. i ny finanslov

Med regeringens og DF’s finanslovsaftale bliver der i 2019 uddelt 158 mio. kr. til 64 prioriterede initiativer. Få overblikket her.

Mens kulturminister Mette Bock (LA) sidste år erkendte, at omprioriteringsbidraget påvirkede det samlede kulturbudget negativt, kalder Mette Bock ifølge Ritzau dette års finanslovsaftale for et ”vendepunkt”.  

Ifølge Kulturministeren indebærer aftalen en ”kulturpakke” på i alt 759 mio. kr., som skal fordeles til prioriterede initiativer over de næste fire år, heraf 185 mio. kr. i 2019.

Det fremgår ikke af aftalen, hvordan kulturministeriets samlede regnskab lander i 2019. Men selvom regeringens 2-pct. besparelser fortsætter, betyder de 185 mio. kr. ifølge Mette Bock, at der alt i alt der ikke fjernes penge fra kulturområdet.

”Næste år går det i plus, og samlet set betyder det, at de midler, der omprioriteres, bliver på kulturens område. Men vi flytter rundt på ting, for omprioriteringsbidraget er der stadig”, siger Mette Bock til Ritzau.

Prioriterede initiativer på kulturområdet:

Statslige museer (11,2 mio. kr. i 2019, 7,1 mio. kr. i 2020 og 10,1 årligt i 2021-2022)
Nationalmuseet, Det Grønne Museum, Ordrupgaard, Den Hirschsprungske Samling og Statens Museum får i alt 33 mio. kr. 2019-2022 med henblik på at åbne museernes udstillinger for bredere publikumsgrupper, samt til at styrke formidlingsindsatsen og opprioritering af bevaringsopgaver. 
Der afsættes endvidere 1 mio. kr. i 2019 og 0,5 mio. kr. årligt i 2020-2022 til digitalisering og formidling af Nationalmuseets mønt- og medaljesamling, samt 3,0 mio. kr. til Frilandsmuseets flytning af en staldbygning og efterfølgende drift heraf.

Reserve til statsanerkendte museer (10 mio. kr. årligt i 2020-2022).
Der afsættes 30 mio. kr. i alt i 2020-2022 til en reserve til statsanerkendte museer, som f.eks. kan anvendes til en overgangsordning i forbindelse med omlægning af støttestrukturen på museumsområdet.

Bevaring og digitalisering på museer (5,0 mio. kr. i 2019).
Der afsættes 5 mio. kr. i 2019 til bevaring og digitalisering af kulturarven på museer.  

Danmarks Flygtninge Museum (7,5 mio. kr. i 2019 og 2,5 mio. kr. i 2020).
Vardemuseerne er et statsanerkendt museum. Museet ønsker at etablere et internationalt flygtningemuseum i Oksbøl, og det skal ligge i Danmarks største lejr for tyske flygtninge efter Anden Verdenskrig. 

Bornholms Museum (2,5 mio. kr. i 2019). 
Bevillingen gives som tilskud til at forbedre magasinforholdene på Bornholms Museum, således at den lokale kulturarv på øen kan sikres.

Fyens Militærhistoriske Museum (2,0 mio. kr. i 2019).
Bevillingen gives til indretning af museet, der har måtte flytte til en ny bygning.

Karen Blixen museet (3 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Bevillingen gives til Karen Blixen museets fortsatte drift.

Kvindemuseet (0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022).
Bevillingen gives til Kvindemuseet i Aarhus.

Silkeborg Bad (1,3 mio. kr. i 2019). 
Bevillingen gives til etablering af bedre formidling til skoleelever og udenlandske turister.

Silkeborg Bunkermuseum (1,4 mio. kr. i 2019 og 0,6 mio. kr. i 2020). 
Bevillingen gives til museets arbejde med at forbedre adgangsforholdene for gangbesværede og handicappede. Tilskuddet kan også bidrage til genopførelse af historiske bygninger, herunder genåbning af Generalens kommandobunker.

Skenkelsø Mølle (0,5 mio. kr. i 2019). 
Bevillingen gives som tilskud til renovering af og formidlingsfaciliteter på Skenkelsø Mølle i Egedal.

Vedbækfundene (2,0 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Bevillingen gives til Rudersdal Museums Vedbækfund.

Øhavsmuseet i Faaborg (3 mio. kr. i 2020 og 5 mio. kr. årligt i 2021-2022). 
Bevillingen gives til en udstilling og kulturformidling med udgangspunkt i Svanninge Bakker og Det Sydfynske Øhav.

REGAN Vest (10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020). 
Den atombombesikre bunker REGAN Vest udgør et unikt indblik i forholdene under Den Kolde Krig. Der afsættes 10 mio. kr. årligt i 2019 og 2020 til Nordjyllands Museum med henblik på åbning af REGAN Vest for offentligheden. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at museet tilvejebringer ekstern finansiering til at gennemføre projektet.

Vikingeskibsmuseet (75,0 mio. kr. årligt i 2021 og 2022).
Vikingeskibene på Vikingeskibsmuseet udgør en væsentlig del af dansk kulturarv. Museet er hårdt udsat for vind og vejr i de nuværende rammer, hvilket øger risikoen for nedbrydning af skibene. Der afsættes i alt 150 mio. kr. til museets arbejde med at opføre et nyt museum. Tilskuddet ydes under forudsætning af, at museet tilvejebringer ekstern finansiering til at gennemføre projektet.

Børn og unge

Kend dit land
 (25,8 mio. kr. i 2019 faldende til 9,9 mio. kr. i 2022). 
Der afsættes i alt 72,9 mio. kr. i 2019-2022 til udbredelse af ”Kend dit land”. ”Kend dit land”-projektet giver danske børn mulighed for på busture rundt i landet at stifte bekendtskab med Danmarks mangfoldige natur, kultur og Side 5 historie. Turene gennemføres i efteråret 2018 som et pilotprojekt for ca. 3.000 børn fra 4. klasser i ni kommuner. Midlerne afsættes til, at projektet kan udbredes til flere 4. klasser i folkeskolen.

Biblioteker

Det Kgl. Bibliotek
 (13,9 mio. kr. i 2019 stigende til 16,7 mio. kr. i 2022). 
Der afsættes i alt 58,5 mio. kr. til Det Kgl. Bibliotek. Midlerne afsættes til at styrke Det Kgl. Biblioteks universitetsbiblioteksfunktion og samarbejde med universitetsbibliotekerne.

Nota (1,1 mio. kr. i 2019 stigende til 1,3 mio. kr. i 2022). 
Der afsættes i alt 4,5 mio. kr. til biblioteket Nota, som stiller litteratur til rådighed for blinde, svagtseende og ordblinde.

Uddannelse

Kunstneriske uddannelser (3 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 5 mio. kr. årligt i 2021-2022)
Kunstakademiets Billedkunstskoler, Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Rytmisk Musikkonservatorium, Det Jyske Musikkonservatorium, Syddansk Musikkonservatorium, Den Danske Scenekunstskole og Den Danske Filmskole får i alt 16 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på fremme af kunstnerisk talent i Danmark. Midlerne afsættes til et løft af undervisningen på uddannelserne.

Pulje til tværgående udviklingsprojekter (5 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 7 mio. kr. årligt i 2021-2022).
Der afsættes i alt 24 mio. kr. i 2019-2022 til tværgående udviklingsprojekter på de kunstneriske uddannelser.

Teatre og orkestre

Det Kgl. Teater
 (7 mio. kr. i 2019 stigende til til 20 mio. kr. i 2022). 
Der afsættes i alt 52 mio. kr. i 2019-2022 til Det Kgl. Teater. Midlerne afsættes til teatrets arbejde med at komme ud til bredere publikumsgrupper i hele landet.

Odense Teater og Aalborg Teater (3 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Der afsættes i alt 12 mio. kr. som tilskud til Odense Teater og Aalborg Teater i 2019-2022. Midlerne afsættes til teatrenes arbejde med at nå ud til bredere publikumsgrupper.

Udviklingspulje for scenekunst (12 mio. kr. i 2019-2020 faldende til 3 mio. kr. i 2022).
Der afsættes i alt 33 mio. kr. i 2019-2022 til en udviklingspulje for scenekunsten.

Landsdelsorkestre (5,0 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 2,5 mio. kr. årligt i 2021- 2022).
Aalborg Symfoniorkester, Aarhus Symfoniorkester, Odense Symfoniorkester, Sønderjyllands Symfoniorkester og Copenhagen Phil får i alt 15 mio. kr. i 2019-2022 til at styrke den klassiske orkestermusik i hele landet. Midlerne afsættes til orkestrenes arbejde for at få musikken ud til nye målgrupper og i nye sammenhænge.

Andre initiativer

Rigsarkivet (0,2 mio. kr. i 2019, 1,5 mio. kr. i 2021 og 3 mio. kr. i 2022). 
Rigsarkivet tilføres 0,2 mio. kr. i 2019 til kortlægning af materiale om Fæerøerne i danske arkiver, samt i alt 4,5 mio. kr. i 2021-2022 med henblik på at styrke arkivets formidlingsindsats.

Dansk Sprognævn (0,5 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Dansk Sprognævn tilføres i alt 2 mio. kr. i 2019-2022. Midlerne skal bidrage til nævnets arbejde med at styrke indsatsen for sprogteknologi.

Akademiraadet (0,1 mio. kr. i 2019 og 2021). 
Der afsættes i alt 0,2 mio. kr. til Akademiraadets arbejde.

Statens Værksteder for Kunst (0,1 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Der afsættes i alt 0,4 mio. kr. til Statens Værksteder for Kunst.

Miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne (2,0 mio. kr. i 2019-2020 og 4,0 mio. kr. i 2021-2022). 
Der afsættes i alt 12 mio. kr. i 2019-2022 til miljø- og energiforbedringer på folkehøjskolerne.

Folkehøjskolernes jubilæum og Rødding Højskole (2,0 mio. kr. i 2019). 
I 2019 fylder verdens første højskole, Rødding Højskole, 175 år. Der afsættes 0,25 mio. kr. i 2019 til Rødding Højskole som tilskud til fejring af jubilæet og 1,75 mio. kr. i 2019 som tilskud til fejring af alle folkehøjskolernes 175-års jubilæum.

Kunst og kultur i udsatte boligområder (5 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Der afsættes i alt 20 mio. kr. i 2019-2022 med henblik på at udbrede dansk kunst og kultur i udsatte boligområder.

Den Store Danske (7 mio. kr. i 2019 faldende til 5 mio. kr. i 2022). 
Der afsættes i alt 23 mio. kr. til opdatering og ajourføring af indholdet i den internetbaserede encyklopædi, Den Store Danske. Der gives mulighed for, at opdateringen kan sammentænkes med andre lignende værker.

1001 fortællinger om Danmark (2 mio. kr. i 2019 og 1 mio. kr. i 2020-2022) 
Bevillingen gives til udvikling af internetportalen 1001 fortællinger, der er en brugerdrevet platform om kulturhistoriske steder.

Den Jyske Sangskole (1 mio. kr. årligt i 2019 og 2020). 
Bevillingen gives til Den Jyske Sangskole, der bidrager til at styrke og udvikle sangkulturen i Danmark med initiativet Sangens Hus.

Kendskab til Rigsfællesskabet (8 mio. kr. i 2019 og 0,8 mio. kr. årligt i perioden 2020-2022).
Der afsættes 8 mio. kr. i 2019 til en etablering af en film- og tv-støttepulje afgrænset til temaet ”Rigsfællesskabet”, samt 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2022 til oprettelse af et rigsfællesskabsstipendium, som skal understøtte danske, grønlandske og færøske unges deltagelse på folkehøjskolekurser.

Kulturcentralen i Grindsted (3 mio. kr. i 2019 og 5 mio. kr. i 2020). 
Bevillingen gives til Campus Grindsted til udvikling af fritids- og kulturmiljø i Kulturcentralen.

Legepladser i statshaverne (4,3 mio. kr. i 2019, 4,5 mio. kr. i 2021 og 2,0 mio. kr. i 2022). 
Bevillingen afsættes til etablering af legepladser i statshaverne Frederiksberg Have, Kongens Have, Søndermarken og Frederiksborg Slotspark.

H. C. Andersens oplevelsescenter (2 mio. kr. i 2019 og 3 mio. kr. i 2020). 
Bevillingen gives til etablering af H. C. Andersens oplevelsescenter på Lerchenborg Gods ved Kalundborg.

Istandsættelse af hospital i Tórshavn (2,0 mio. kr. i 2019). 
Der afsættes 2,0 mio. kr. i 2019 til istandsættelsen af det gamle hospital i Tórshavn.

Opførelse af kulturhus i Klaksvik (4,5 mio. kr. i 2019 og 5,0 mio. kr. i 2020). 
Der afsættes i alt 9,5 mio. kr. som tilskud til opførelse af et kulturhus i Klaksvik.

Tilskud til udarbejdelse af grønlandsk-færøsk ordbog (0,3 mio. kr. i 2019). 
Der afsættes 0,3 mio. kr. som tilskud til udarbejdelse af en grønlandsk-færøsk ordbog.

Fejring af Dannebrogs 800-års jubilæum
 (3 mio kr. i 2019). 
Der afsættes 3,0 mio. kr. i 2019 til fejringen af 800-året for Dannebrog

Danske Taler (0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022). 
Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Danske Taler. Midlerne skal bidrage til at professionalisere Danske Talers sekretariat og dermed arbejdet med at understøtte indsamling og formidling af danske taler.

Dansk Skoleidræt (2 mio. kr. årligt i 2019-2022)
Der afsættes 2 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022 til Dansk Skoleidræt med henblik på at understøtte arbejdet med øget fokus på idræt og bevægelse på skolerne.

Dybbøl Mølle (2,5 mio. kr. i 2019). 
Der afsættes 2,5 mio. kr. i 2019 til restaurering af Dybbøl Mølle forud for genforeningsjubilæet i 2020.

Initiativer for blinde og stærkt svagsynede (10,1 mio. kr. årligt i 2019-2022)
Der afsættes i alt 40,4 mio. kr. i 2019-2022 til initiativer for blinde og stærkt svagtsynede. Midlerne bevilges til oplæsning af lokalaviser, produktion af en podcast om og til mennesker med synshandicap, samt udvikling og digitale løsninger til blinde.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?