Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Museer kræver kulegravning af statsstøtte

Forskelle på millioner af kroner kendetegner statens støtte til museerne, viser Magisterbladets tal. Organisationen Danske Museer kræver en udredning. Også kulturminister Bertel Haarder ønsker en undersøgelse. Han er samtidig forbeholden over for Dansk Folkepartis krav om politiske prioriteringer.

Enorme forskelle på tværs af landet præger statens støtte til museerne. Det viser en sammenligning af besøgstal og tilskud til 24 museer, som Magisterbladet har foretaget.

Hvor eksempelvis Bornholms Kunstmuseum sidste år modtog lidt over 1 mio. kr. fra staten eller 26 kr. per gæst, var støtten en del mere rundhåndet til Fuglsang Kunstmuseum på Lolland. Her gav staten 3,7 mio. kr. eller 154 kr. per gæst.

Også blandt de kulturhistoriske museer er fordelingen ulige. Odense Bys Museer, der med 370.000 gæster var blandt landets mest populære, måtte tage til takke med 31 kr. per gæst. Det er et pænt stykke fra de 252 kr., som Museum Lolland-Falster fik til hver af sine 25.400 gæster.

Bag forskellene gemmer sig blandt andet kulturpolitiske prioriteringer i de nedlagte amter, som er videreført af staten, og som står i kontrast til den øgede ensretning af krav til museerne, fx kravet om forskning. 

Ifølge museumsdirektør ved Nordjyllands Historiske Museum Lars Chr. Nørbach er det på tide, at der gøres op med den ulige fordeling af støtten.

“Der er en skævvridning rundtom i landet, som har historiske rødder, men som også kan skyldes, at nogle har haft nemmere ved at få åbnet døren til ministeriet. Tag fx de største byer. I København og Aarhus giver staten meget store tilskud, mens det modsatte er tilfældet i Odense og Aalborg”.

Hvor mange statsanerkendte museer i dag må nøjes med 1 mio. kr. i tilskud, foreslår Lars Chr. Nørbach, at minimumstilskuddet eksempelvis sættes ved 2 mio. kr.

“Selvfølgelig er der tale om et nulsumsspil, men så må man tage fra de rige og give til de fattige og indfase det over en årrække”, siger han.

Behov for undersøgelse
Også i Organisationen Danske Museer er der opbakning til at se på tilskudsmodellen. Her ønsker formand Frank Allan Rasmussen en udredning af hele området. 

“På grund af gamle tilskudsstrukturer oppebærer nogle museer et langt højere tilskud end deres størrelse, emne, placering og omsætning berettiger til. Samtidig ser vi, at et nyt museum som Forstadsmuseet ikke kan få en krone, på trods af at det er indstillet til statsanerkendelse og opfylder både bekendtgørelsen og museumslovens betingelser”.

På Christiansborg præsenterede kulturminister Bertel Haarder (V) før sommerferien ordførerne for alternative modeller, herunder en såkaldt taxametermodel.

“Jeg kunne selv godt forestille mig en løsning, hvor i hvert fald nogle af midlerne omfordeles efter objektive kriterier såsom besøgstal og egenindtjening, men jeg er helt enig i, at det må baseres på en nærmere undersøgelse”, skiver Bertel Haarder i en mail til Magisterbladet.

Dansk Folkeparti vil have partipolitiske aftryk
Dansk Folkeparti ønsker en model, hvor objektive kriterier blandes med politiske aftryk. Partiets kulturordfører, Alex Ahrendtsen, vil eksempelvis begunstige Fregatten Jylland og et nyt koldkrigsmuseum på bekostning af kunstmuseerne Glyptoteket, Arken og Louisiana. Alene de tre museer modtager i dag næsten 100 mio. kr. eller næsten en fjerdedel af al støtte.

“Vi vil styrke de kulturhistoriske museer, de museer, der ligger i provinsen, og så vil vi styrke museer, som er dygtige til at tiltrække publikum. Dem vil vi gerne honorere uden at straffe andre”.

Hvor Venstres kulturordfører, Britt Bager, tidligere har bakket op om Dansk Folkepartis udspil, er kulturministeren forbeholden.

“Jeg ser ikke for mig, at vi skal sidde under drøftelserne og træffe beslutning om besparelser på konkrete museer, det tror jeg ikke er hensigtsmæssigt”, skriver Bertel Haarder. 

Hvad får museerne i statsstøtte?
Statens støtte til de statsanerkendte museer er meget forskellig, når man sammenholder med besøgstal. Det viser en gennemgang af støttekroner og besøgstal, som Magisterbladet har foretaget.
   Besøgende 2015 Tilskud per besøgende 
 Museum Sønderjylland  173.187  182 kr.
 Ny Carlsberg Glyptotek  374.796  74 kr.
 Dansk Jødisk Museum  34.807  38 kr.
 Kroppedal Museum  69.080  54 kr.
 Arken Museum for Moderne Kunst  259.473  122 kr.
 Østsjællands Museum  63.771  42 kr.
 Sorø Kunstmuseum  17.020  170 kr.
 Fuglsang Kunstmuseum  24.088  154 kr.
 Museum Lolland-Falster  25.385  252 kr.
 Museerne på Vestfyn  4.762  257 kr.
 Odense Bys Museer  366.984  31 kr.
 Fiskeri- og Søfartsmuseet  113.371  39 kr.
 Horsens Museum  90.402  16 kr.
 Lemvig Museum  51.749  33 kr.
 Struer Museum  10.435  93 kr.
 Den Gamle By  476.050  44 kr.
 Ringkøbing-Skjern Museum  176.375  23 kr.
 Limfjordsmuseet  23.585  33 kr.
 Bornholms Kunstmuseum  38.578  25,9 kr.
 Louisiana  724.580  44 kr.
Emneord:
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Danmarks Meteorologiske Institut

Experienced ocean remote sensing scientist

Danmarks Meteorologiske Institut

GEUS

GEUS søger ny vicedirektør

GEUS

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?