Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Store universiteter løber med fondsmidler

Universiteter som RUC og AAU har svært ved at tiltrække såvel private som offentlige forskningsmidler.

Tre universiteter modtager langt størstedelen af private og offentlige fondes forskningsmidler. Det viser en ny undersøgelse af fondsbevillinger i perioden 2012-2014 fra Styrelsen for Forskning og Innovation. 

De tre universiteter, Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Danmarks Tekniske Universitet, modtager hele 86 pct. af alle midlerne fra private fonde og 83 pct. af midlerne fra de offentlige. 

At de store universiteter også tiltrækker de fleste eksterne mildere, er næppe overraskende i sig selv, men også når man opgør fondenes tildelinger i forhold til antallet af videnskabelige medarbejdere på det enkelte universitet, er der stor skævhed i fondenes bevillinger.

Fx modtog Københavns Universitet i perioden fem gange så mange kroner per VIP-ansat fra private fonde end Aalborg Universitet og seks gange så meget som Roskilde Universitet

Ifølge RUC’s rektor, Hanne Leth Andersen, skal skævheden ses på baggrund, at af RUC i forvejen er blandt de universiteter, der får færrest basismidler til forskning. Det giver tilsvarende færre midler til fundraising.

”RUC er det universitet efter CBS, der får relativt mindst i almindeligt basistilskud. Så når det kommer til at tiltrække eksterne midler, har vi også mindre at gøre godt med, for så vidt at fondene ikke bare kommer og forærer pengene, uden at man har arbejdet på at forberede det”. 

Ifølge Hanne Leth Andersen har RUC dog tidligere brugt for lidt krudt på at tiltrække fondsmidler. Blandt en række tiltag ansatte universitetet derfor i 2014 for første gang en prorektor for forskning. Målsætning er at få fat i flere fondsmilder. 

”Vi har fået mere fokus på forskningens eksterne synlighed, på den interne kvalitetssikring og på en systematisk understøttelse af proces, der er, når forskeren søger midler. Resultaterne skal gerne vise sig i løbet af de næste par år", siger hun.

Private fonde har samlet bevilget 9,7 milliarder kroner til forskning, innovation og videregående uddannelse i perioden 2012-2014. Til sammenligning bevilgede de offentlige fonde 11,8 milliarder kroner til de tre områder i denne periode.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.
Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Tilmelding af digitalt blad