Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

AC: Fem forslag der forbedrer fremdriftsreform

Uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) indleder forhandlinger om en ændring fremdriftsreformen. Her kan du se Akademikernes fem konkrete forslag til forbedringer.

I løbet af få dage vil uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V) indlede drøftelser med de politiske partier bag fremdriftsreformen. Ministeren håber, at møderne kan føre til en justering af reformen, der har vist sig at have en række uheldige bivirkninger. I princippet har Esben Lunde Larsen erklæret sig åben for hvad som helst – så længe målene om at nedbringe studietiden fastholdes.

Reformen er blevet kritiseret for at medføre detailregulering af de studerendes adfærd under deres studier, til stor gene ikke bare for de studerende, men også for universiteterne. Konsekvensen kommer blandt andet til udtryk i forringelser af den faglige kvalitet og i store administrative byrder.

For at modvirke en række af de uheldige effekter for både kvalitet og administration foreslår Akademikerne - paraplyorganisationen af akademiske fagforeninger, som Dansk Magisterforening er en del af – fem konkrete ændringer:

1. Studerende tildeles en ECTS-bank på 30 ECTS.
2. Undtagelsesbestemmelser for praksisrettede aktiviteter
3. Orlov for iværksætteri.
4. Startmerit for studieskiftere, der giver faglig mening.
5. Genindførelse af mulighed for supplering.

1. ECTS-bank på 30 ECTS

Fleksibel ordning der erstatter tvangstilmeldingen til eksamen. I stedet får den studerende en såkaldt ECTS-bank på 30 ECTS, der både giver mulighed for at ”skylde” og opspare ECTS point.

Kommer den studerende mere end 30 ECTS bagud i forhold til normeret tid, stopper SU’en indtil den studerende har indhentet det overskredne.

2. Undtagelsesbestemmelser for uddannelsesforløb og CV-opbyggende aktiviteter

Der indføres en undtagelsesbestemmelse for ECTS-kravet for praksisrettede aktiviteter, der har til hensigt at styrke den studerendes erhvervs- og praksiskompetencer. Disse aktiviteter tæller ikke med i den gennemsnitlige studietid og er dermed heller ikke omfattet af reduktionskravet.

3. Orlov til iværksætteri

Universiteter skal med udgangspunkt i en faglig vurdering af en studerendes iværksætterplan kunne bevillige orlov til den studerende. Orloven tæller ikke med i den gennemsnitlige studietid og dermed i reduktionskravet.

4. Startmerit, der giver faglig mening

Den studerende skal fortsat være forpligtet til at søge startmerit, men der skal kun kunne gives startmerit, hvor det giver faglig mening i forhold til den søgte uddannelse.

5. Genindførelse af mulighed for supplering

Muligheden for supplering inden kandidatuddannelsen permanentgøres.

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

Gladsaxe Kommune

Visionær lokalarkivar til Gladsaxe Byarkiv

Gladsaxe Kommune

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Institutleder til Datalogisk Institut

Københavns Universitet, Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?


Læs om tilmeldingen