Gå til sidens indhold
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Stop for gratisarbejde i kommuner

Koch-udvalgets forslag om at ændre udskældt løntilskudsordning vækker glæde i DM.

Det er helt i overensstemmelse med DM’s holdninger, når Koch-udvalget i sine anbefalinger til en reform af beskæftigelsesindsatsen ønsker at afskaffe den offentlige løntilskudsordning.

Det siger DM’s formand Ingrid Stage.

”Det er meget fornuftigt. Jeg mener ordningen både misbruger vores medlemmers arbejdskraft, fastholder dem i en mindreværdig position og skævvrider arbejdsmarkedet”.

Ordningen indebærer, at ledige afprøves i et konkret job til en løn svarende til dagpengesatsen plus pension i op til et års varighed.

Kommunerne, der er storforbrugere af ordningen, får 50 procent af udgiften dækket af staten, når ledige sendes i job med løntilskud. Af samme grund er kommunerne blevet beskyldt for at misbruge ordningen, fx ved at ledige i løntilskud bruges til at fylde huller ud efter nedskæringer.

Antallet af løntilskudsansatte i kommunerne er da også vokset støt de senere år - alt imens kommunerne har gennemført store fyringsrunder.

Virker ikke
Økonomiprofessor og medlem af Det Økonomiske Råd, Michael Svarer, har undersøgt effekten af ordningen. Og resultaterne er entydige. 

”Blandt de forskellige typer af aktivering er offentligt løntilskud typisk det mindst effektive i forhold til at få ledige hurtigt tilbage i job. Den konklusion er rimelig konsistent på tværs af de undersøgelser, der er lavet. Så det ser ikke ud til at være særlig effektivt i forhold til at få folk tilbage i beskæftigelse. Tværtimod peger flere undersøgelser på, at offentligt løntilskud forlænger ledighedsperioden”, siger Michael Svarer.

Ifølge Michael Svarer findes der dog ikke undersøgelser, der ser på effekten af aktivering for bestemte uddannelsesgrupper, og det er derfor uklart, om højtuddannede har større udbytte af aktivering end fx ufaglærte.

I 2012 viste en undersøgelse foretaget af Magisterbladet, at ordningen er populær blandt DM-medlemmer. Blandt ledige eller tidligere ledige havde 40 procent benyttet ordningen – langt størstedelen i et offentligt løntilskudsjob.

Seks ud af ti vurderede, at løntilskudsjobbet i høj grad bidrog til, at de senere kom i job.

At DM’s mellemmer peger på en beskæftigelsesfremmende effekt, får dog ikke DM’s formand til at ændre standpunkt.

”Gratis arbejde, uanset den konkrete form, er en uskik og en glidebane, og der er andre måder, man kan fastholde og udbygge ledige medlemmers kvalifikationerne og selvtillid på. Jeg har hørt mange udtrykke, at deres selvtillid eroderes, når de er b-arbejdskraft på dagpenge - eller helt gratis”, siger Ingrid Stage. 

”Det betyder ikke, at jeg ikke godt kan forstå, at den individuelle ledige, som får mulighed for at arbejde med sit fag, kan se en gevinst og en fordel i at være i et løntilskudsjob. Men overordnet set er det en rigtig dårlig ordning, og jeg har aldrig forstået, hvorfor der skulle være forskel på reglerne for private og offentlige løntilskudsordninger”.


Sådan vil Koch-udvalget ligestille offentligt og privat løntilskud:

  • Det nuværende kvote- og sanktionssystem afskaffes
  • Den offentlige løntilskudssats skal helt eller delvist harmoneres med den private
  • Begge ordninger skal målrettes ledige med mere end seks måneders ledighed bag sig
  • Varighedsbegrænsning på seks måneder    

Læs mere om Magisterbladets undersøgelse om løntilskud

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Jobannoncer

The Danish Institute at Athens

DIREKTØR

The Danish Institute at Athens

Farmakonomuddannelsen

Leder til farmakonomuddannelsens studieadministration

Farmakonomuddannelsen

Annonce
Accepter cookies for at dette indhold vises korrekt.

Vil du opdateres på, hvad der sker?